Lola Lola, teksty z grudnia 2011 roku

2 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Samotność w eterze

Sie­dzi dziew­czy­na przy kom­pu­terze i cze­ka. Na co? Na to, aż ktoś się do niej odez­wie. Cze­ka już długo. Codzien­nie spraw­dza skrzynkę e- mailową, czy ktoś do niej nie na­pisał. Je­dyne, co [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 grudnia 2011, 14:34

Reksio też ma wigilię

Wi­gilia dla sa­mot­nych i bez­domnych na ryn­ku mias­ta. Cze­go tu nie ma? Są piero­gi, bar­szcz, bi­gos. Pa­ni K. kar­mi oczy tym wi­dokiem. Nakłada so­bie na pa­piero­wy ta­lerzyk piero­gi i bi­gos. Trochę zjada. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 grudnia 2011, 15:55

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom