Lola Lola, teksty z kwietnia 2013 roku

3 teksty z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Niespodzianka

Sklep spożyw­czy. Obsługujący jeszcze w późny wieczór. Ja z mamą na za­kupach. Przy ladzie stoi mat­ka z małą dziew­czynką. Zro­biła już ona za­kupy, ale dziec­ko krzyczy i płacze, że chce jaj­ko Kinder [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 kwietnia 2013, 20:27

Po dwóch stronach

Jest ry­neczek - ba­zarek w mieście K. Ku­pisz tam wszys­tko: ub­ra­nia, kos­me­tyki, biżute­rię, warzy­wa, owo­ce, wędli­ny, pie­czy­wo a na­wet kur­cza­ka z rożna.

Gdy wchodzi się na „ry­neczek” z uli­cy Cho­pina, to po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 14 kwietnia 2013, 14:19

Planty

Plan­ty w mieście. Wszys­tkie ław­ki zajęte. Głównie przez panów. Pa­nowie z rek­lamówka­mi plas­ti­kowy­mi. Przechodzę obok jed­nej ław­ki. Tam dys­pu­ta na te­maty po­lityczne. Oj, wrze. Mężczyźni ci w łachma­nach, z bro­dami. Twarze osmalone, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 kwietnia 2013, 07:30

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.