Lola Lola, teksty z lipca 2014 roku

2 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Wycieczka

Jaś jedzie na wy­cie­czkę do... do... Czy to ważne, dokąd? Po pros­tu jedzie. Je­go rodzi­com udało się zgro­madzić na ten cel fun­dusze. Cie­szył się chłopiec, jeszcze w życiu nie wy­jeżdżał tak daleko.
Z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 lipca 2014, 20:42

Zupa porowa i odkurzacz

Mat­ka idzie do skle­pu. Idzie coś ku­pić na śniada­nie dla swych dzieci. Dos­tała ko­bieta wypłatę, więc będzie coś lep­sze­go do jedze­nia. Bo wczo­raj zjed­li zupę po­rową. I jest im niedob­rze ja­koś. Odbija [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lipca 2014, 10:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.