Lola Lola, teksty z lipca 2014 roku

2 teksty z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Wycieczka

Jaś jedzie na wy­cie­czkę do... do... Czy to ważne, dokąd? Po pros­tu jedzie. Je­go rodzi­com udało się zgro­madzić na ten cel fun­dusze. Cie­szył się chłopiec, jeszcze w życiu nie wy­jeżdżał tak daleko.
Z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 lipca 2014, 20:42

Zupa porowa i odkurzacz

Mat­ka idzie do skle­pu. Idzie coś ku­pić na śniada­nie dla swych dzieci. Dos­tała ko­bieta wypłatę, więc będzie coś lep­sze­go do jedze­nia. Bo wczo­raj zjed­li zupę po­rową. I jest im niedob­rze ja­koś. Odbija [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lipca 2014, 10:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom