Lola Lola, teksty z listopada 2015 roku

4 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Trzy słodko - ciepłe opowieści

Stoi ubo­ga ko­bieta przed cu­kier­nią. Jest skrom­nie ub­ra­na. Ma wy­tar­ty płaszcz i chus­tkę na głowie. Wy­daje mi się, że nie wie, że stoi przed skle­pem. Stoi bo­wiem od­wróco­na tyłem do wit­ry­ny. Ma [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 21 listopada 2015, 19:21

Cyrk

Szłam ulicą S. w mieście K. Blo­ki, wszędzie blo­ki. Po le­wo za siatką znaj­do­wał się wiel­ki plac ziemi za­rośniętej trawą, te­ren nie zużyt­ko­wany. Ob­szar ten był po­za za­sięgiem lamp, w mro­ku. Przypomniałam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 20 listopada 2015, 21:51

Pasztet

Wychodziłam ran­kiem z do­mu. Przy bra­mie sie­dział bez­domny pies To­fik. Byłam zdzi­wiona je­go obec­nością. Mo­ja suczka dos­tała cie­czkę, stąd wytłumaczyłam so­bie je­go obec­ność. Pies poszedł za mną na przys­ta­nek. Pro­wadziłam go wzrokiem. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 8 listopada 2015, 18:38

*****

Są anioły na tym świecie. Anioły mają piękne oczy i lek­ko wy­tartą szminkę na us­tach. Gdy stoję na przys­tanku za­myślo­na, pod­chodzą star­sze pa­nie i pa­nowie - aniołowie. Mówią coś z przeszłości, o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 1 listopada 2015, 17:59

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom