Lola Lola, teksty z lutego 2012 roku

4 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Hej, psie!

Z życia psa. Niewiele. Cze­goż ci pot­rze­ba do życia, psie? Na łańcuchu uwiąza­ny pies. Ileż to już lat, psie, w niewo­li? Bez spuszcza­nia (cho­ciażby na noc), a gdzie tam. Sie­dzi czar­na kulka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 29 lutego 2012, 05:53

Gdy kochanek nie zaczeka...

Jes­tem u den­tysty. Leżę w fo­telu. Ból zęba mniej­szy jed­nak od te­go w ser­cu... Przed sobą mam wiel­kie ok­no, przez które spoglądam. Przepływająca właśnie chmu­ra na niebie i wiatr za­miatający liście na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 lutego 2012, 19:59

Biedny człowiek

Bied­ne­go człowieka cha­rak­te­ryzu­je to, że zaw­sze idzie ze spuszczoną głową. Życie nieźle dało mu w kość.
Po szpi­tal­nym dzie­dzińcu przechadza się grup­ka pac­jentów szpi­tala psychiat­ryczne­go. Wśród nich jest pan Ju­rek. Skąd on [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 lutego 2012, 19:50

Bęc! Obrazki.

Zi­ma! Ale zim­no! Dzieci zjeżdżają z górki san­ka­mi. Ale mają frajdę. I bęc! Leżę na ziemi. Ale ślis­ko. Tłus­ty czwar­tek. Ludzie wy­noszą pączki tor­ba­mi z su­per­marke­tu. Ktoś po­wie­dział, że śnieg będzie trzymał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 6 lutego 2012, 00:18

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom