Lola Lola, teksty z maja 2012 roku

2 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Zazdrość

Na pe­ryfe­riach mias­ta idzie ulicą star­sza ko­bieta. Ma może z pięćdziesiąt lat. Omi­ja ją młoda dziew­czy­na. Ma krótką spódniczkę i ład­ne no­gi. Star­sza ko­bieta przy­pat­ru­je się jej: " Ale ma ład­ne nogi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 10 maja 2012, 13:45

Wiosenno- letnie obrazki

Wi­tam was liście zielo­ne! Wios­na na­deszła! Na­reszcie! Zi­ma ska­pitu­lowała na dob­re. Kroczę o po­ran­ku w og­rodzie. Jest tam prze­cud­nie. Kwitną drze­wa, aż chce się je przy­tulić. A za­pach kwitnącej wiśni ja­ki! Całuję [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 maja 2012, 10:34

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom