Lola Lola, teksty z maja 2012 roku

2 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Zazdrość

Na pe­ryfe­riach mias­ta idzie ulicą star­sza ko­bieta. Ma może z pięćdziesiąt lat. Omi­ja ją młoda dziew­czy­na. Ma krótką spódniczkę i ład­ne no­gi. Star­sza ko­bieta przy­pat­ru­je się jej: " Ale ma ład­ne nogi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 10 maja 2012, 13:45

Wiosenno- letnie obrazki

Wi­tam was liście zielo­ne! Wios­na na­deszła! Na­reszcie! Zi­ma ska­pitu­lowała na dob­re. Kroczę o po­ran­ku w og­rodzie. Jest tam prze­cud­nie. Kwitną drze­wa, aż chce się je przy­tulić. A za­pach kwitnącej wiśni ja­ki! Całuję [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 maja 2012, 10:34

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.