Lola Lola, teksty z maja 2016 roku

3 teksty z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dziwnojawność

Jest ja­kaś dziw­ność, gdy się pat­rzy na księżyc i gdy wącha się kwiaty bzu. Dziw­ność jest większa, gdy się ro­bi obie te czyn­ności na­raz. Dziw­ność się ze mną dzieje, gdy słyszę tę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 15 maja 2016, 21:06

Ręce

Idzie ulicą star­sze małżeństwo. Moją uwagę zwra­ca to, że trzy­mają się za ręce. Jak­by by­li młody­mi za­kocha­nymi pod­lotka­mi. Coś czułego od nich bi­je. Roz­ma­wiają na te­maty błahe, że muszą ku­pić rzod­kiew­ki, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 maja 2016, 18:17

Różowo

Stoję na przys­tanku na Pla­cu święte­go Józe­fa. Auto­bus zja­wia się i nie po­jawia. Moją uwagę przy­ciąga mały ma­lut­ki chłopiec w niebies­kiej blu­zie i z dużym różowym ple­cakiem. Idzie to ta­kie małe, przechodzi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 maja 2016, 21:58

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom