Lola Lola, teksty z maja 2016 roku

3 teksty z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dziwnojawność

Jest ja­kaś dziw­ność, gdy się pat­rzy na księżyc i gdy wącha się kwiaty bzu. Dziw­ność jest większa, gdy się ro­bi obie te czyn­ności na­raz. Dziw­ność się ze mną dzieje, gdy słyszę tę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 15 maja 2016, 21:06

Ręce

Idzie ulicą star­sze małżeństwo. Moją uwagę zwra­ca to, że trzy­mają się za ręce. Jak­by by­li młody­mi za­kocha­nymi pod­lotka­mi. Coś czułego od nich bi­je. Roz­ma­wiają na te­maty błahe, że muszą ku­pić rzod­kiew­ki, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 maja 2016, 18:17

Różowo

Stoję na przys­tanku na Pla­cu święte­go Józe­fa. Auto­bus zja­wia się i nie po­jawia. Moją uwagę przy­ciąga mały ma­lut­ki chłopiec w niebies­kiej blu­zie i z dużym różowym ple­cakiem. Idzie to ta­kie małe, przechodzi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 maja 2016, 21:58

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.