Lola Lola, teksty z marca 2016 roku

2 teksty z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Nad kanałem

Przed­wojnie. Przed­wiośnie. Prze­cudow­nie. Było. I te cza­sy nie powrócą. Jeździ dziew­czy­na na ro­werze do pra­cy. Ma długie blond kręco­ne włosy. Chłop­cy oglądają się za nią, gdy tak jedzie. Uśmiech na twarzy dziewczyny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 19 marca 2016, 16:07

Psy i kury

Jadę auto­busem przez zna­ne - niez­na­ne krainy. Tu skręt w pra­wo, tam w le­wo i już jes­teśmy w tym miej­scu. Oko wychwy­tuje ob­ra­zy mgłą skąpa­ne. Być pod tym drze­wem, wol­ności pragnę.
Nagle [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 marca 2016, 18:19

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom