Lola Lola, teksty z marca 2016 roku

2 teksty z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Nad kanałem

Przed­wojnie. Przed­wiośnie. Prze­cudow­nie. Było. I te cza­sy nie powrócą. Jeździ dziew­czy­na na ro­werze do pra­cy. Ma długie blond kręco­ne włosy. Chłop­cy oglądają się za nią, gdy tak jedzie. Uśmiech na twarzy dziewczyny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 19 marca 2016, 16:07

Psy i kury

Jadę auto­busem przez zna­ne - niez­na­ne krainy. Tu skręt w pra­wo, tam w le­wo i już jes­teśmy w tym miej­scu. Oko wychwy­tuje ob­ra­zy mgłą skąpa­ne. Być pod tym drze­wem, wol­ności pragnę.
Nagle [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 marca 2016, 18:19

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.