Lola Lola, teksty z października 2013 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Mmmmmmmudno mi!

Up­ra­wiam nor­dic wal­king. Ruszam z kij­ka­mi. Zaw­sze na po­lu, na łące stoi kro­wa. Otóż ta kro­wa myśli, że jes­tem jej właści­cielką, która po nią przyszła. Widzi mnie i pod­no­si łepek. Spra­wia wrażenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 października 2013, 22:36

Grzybek

Jadę auto­busem z Ka­lisza. Po­jazd zat­rzy­muje się na przys­tanku. Wsiada ja­kiś mężczyz­na. Na przys­tanku sie­dzi in­ny mężczyz­na. Ma ja­kieś tor­by, to­boły. Zas­ta­nawiam się, kim może być ów człek. Zaczy­na się na mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 października 2013, 19:57

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom