Lola Lola, teksty z października 2013 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Mmmmmmmudno mi!

Up­ra­wiam nor­dic wal­king. Ruszam z kij­ka­mi. Zaw­sze na po­lu, na łące stoi kro­wa. Otóż ta kro­wa myśli, że jes­tem jej właści­cielką, która po nią przyszła. Widzi mnie i pod­no­si łepek. Spra­wia wrażenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 października 2013, 22:36

Grzybek

Jadę auto­busem z Ka­lisza. Po­jazd zat­rzy­muje się na przys­tanku. Wsiada ja­kiś mężczyz­na. Na przys­tanku sie­dzi in­ny mężczyz­na. Ma ja­kieś tor­by, to­boły. Zas­ta­nawiam się, kim może być ów człek. Zaczy­na się na mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 października 2013, 19:57

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.