Lola Lola, teksty z października 2014 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Tofik

„bo pies jest głod­ny świat jest groźny”

Kom­bajn do zbiera­nia kur po wios­kach – „Dubrownik”

Nie wiado­mo, skąd się wziął. Nie wiado­mo. Spadł jak krop­la deszczu na tę wiej­ską ziemię. Naj­smut­niej­sze psie oczy, jakie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 października 2014, 19:37

Przyjdą te placki z mamą czy nie?

Ma­ma dziś pra­cuje do późna w no­cy. W res­taurac­ji go­tuje ko­lację dla ja­kichś gości. Po­dob­no to wi­zyta osób na wy­sokim sta­nowis­ku. Stąd ma­my nie ma jeszcze w do­mu, choć jest już druga [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 4 października 2014, 21:15

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom