Lola Lola, teksty z października 2016 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Obrazki z życia

Wyszłam przed teatr, by zaczer­pnąć świeżego po­wiet­rza. To był dzień, gdy wys­ta­wialiśmy sztukę. Byłam moc­no zes­tre­sowa­na. Świeże po­wiet­rze nie zadziałało. Na­pięcie przed występem trzy­mało moc­no. Przed teat­rem stał człowiek. Trzy­mał wo­rek w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 października 2016, 19:41

Wolność jest...?

Wol­ność jest... wy­buchem płaczu, bo już się nie mogło wyt­rzy­mać... A było to tak: dwadzieścia lat te­mu byłam na wy­cie­czce kla­sowej "w góry". Nau­czy­ciel­ka zor­ga­nizo­wała wyp­rawę w Tat­ry. Po­jechała cała ósma i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 października 2016, 18:37

Chleb

Chleb na kreskę wzięty ze skle­pu. Suchy chleb spożywa­ny, gdy było się głod­nym. Bar­dzo głod­nym. Wte­dy na­wet suchy chleb sma­kuje jak naj­lep­szy ra­rytas. W cen­trum uwa­gi ten chleb. Ra­dość dla żołądka. Promyk [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 października 2016, 21:20

"Żyjemy w czasie dziwnej depresji..." *

Dziw­na dep­resja mnie ogar­nia, gdy to piszę. Ból wewnętrzne­go jut­ra. Smak za niedługiej po­rażki. Lęk. Słucham mu­zyki i w słowach jej do­paso­wuję moją sy­tuację do tychże wy­razów. Al­bo po pros­tu boję się. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 października 2016, 16:00

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.