Lola Lola, teksty z października 2016 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Obrazki z życia

Wyszłam przed teatr, by zaczer­pnąć świeżego po­wiet­rza. To był dzień, gdy wys­ta­wialiśmy sztukę. Byłam moc­no zes­tre­sowa­na. Świeże po­wiet­rze nie zadziałało. Na­pięcie przed występem trzy­mało moc­no. Przed teat­rem stał człowiek. Trzy­mał wo­rek w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 29 października 2016, 19:41

Wolność jest...?

Wol­ność jest... wy­buchem płaczu, bo już się nie mogło wyt­rzy­mać... A było to tak: dwadzieścia lat te­mu byłam na wy­cie­czce kla­sowej "w góry". Nau­czy­ciel­ka zor­ga­nizo­wała wyp­rawę w Tat­ry. Po­jechała cała ósma i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 października 2016, 18:37

Chleb

Chleb na kreskę wzięty ze skle­pu. Suchy chleb spożywa­ny, gdy było się głod­nym. Bar­dzo głod­nym. Wte­dy na­wet suchy chleb sma­kuje jak naj­lep­szy ra­rytas. W cen­trum uwa­gi ten chleb. Ra­dość dla żołądka. Promyk [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 października 2016, 21:20

"Żyjemy w czasie dziwnej depresji..." *

Dziw­na dep­resja mnie ogar­nia, gdy to piszę. Ból wewnętrzne­go jut­ra. Smak za niedługiej po­rażki. Lęk. Słucham mu­zyki i w słowach jej do­paso­wuję moją sy­tuację do tychże wy­razów. Al­bo po pros­tu boję się. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 9 października 2016, 16:00

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom