Lola Lola, teksty ze stycznia 2012 roku

3 teksty ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Wypadek

Było ich osiem­nastu. By­li ro­bot­ni­kami se­zono­wymi. Mieli zry­wać jabłka w sadzie. Gdy by­li już w drodze, cze­kał na nich sad spo­wity gęstą mgłą. Mgła się skrap­lała uderzając krop­la­mi o liście drzew. Tak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 24 stycznia 2012, 00:24

Urwane myśli chorego człowieka- Część 2

I znów w szpi­talu. Znów na dwa miesiące. Siedzę w po­koju i roz­myślam. Za ok­nem pta­ki się zer­wały niczym z „Ptaków” Hit­chcoc­ka. Jes­tem w szpi­talu już kil­ka­naście dni. Do drzwi szpi­tal­nych dzwoni [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 stycznia 2012, 13:49

Urwane myśli chorego człowieka- Część 1

Jest coś w świet­le je­sien­nym, co po­wodu­je u mnie dep­resję. Ale cho­ciaż je­sień, mogę się prze­cież poczuć jak­by była wios­na. Od­czu­wam głębo­ki lęk. Chce mnie niczym fa­la mor­ska przyk­ryć. W po­wiet­rzu daje [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 stycznia 2012, 22:59

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.