Lola Lola, teksty ze stycznia 2016 roku

3 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dom nie do poznania

Jechałam auto­busem do do­mu. Długa tra­sa przez mój ukocha­ny Oszczek­lin i Raj­sko. Jechał miły kierow­ca, który na­wiązy­wał roz­mo­wy z pa­sażera­mi i żar­to­wał. Prze­jeżdżaliśmy obok pew­ne­go piękne­go do­mu, no­wo zbu­dowa­nego, swą no­wością lśniącego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 stycznia 2016, 19:18

Na przystanku dwie opowieści

Stałam na przys­tanku w mieście K. Auto­busy przy­jeżdżały i od­jeżdżały. Ludzie wsiada­li i wy­siada­li. Ludzka cyr­ku­lac­ja. Pat­rzyłam na ludzi. Każdy wy­pat­ry­wał swe­go auto­busu. Ja również. Pod­jechał auto­bus do miej­sco­wości S. Pew­na kobieta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 23 stycznia 2016, 19:00

Mróz

Szedł mały piesek wsią niez­naną. Wąchał ziemię, po której szedł. Nieraz par­sknął. Było mroźnie na dworze. Stąd pies uciekał, przed zim­nem uciekał. Łap­ki małe i zziębnięte. - Gdzie tu się scho­wać - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 23:45

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom