Lola Lola, teksty ze stycznia 2016 roku

3 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dom nie do poznania

Jechałam auto­busem do do­mu. Długa tra­sa przez mój ukocha­ny Oszczek­lin i Raj­sko. Jechał miły kierow­ca, który na­wiązy­wał roz­mo­wy z pa­sażera­mi i żar­to­wał. Prze­jeżdżaliśmy obok pew­ne­go piękne­go do­mu, no­wo zbu­dowa­nego, swą no­wością lśniącego. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 stycznia 2016, 19:18

Na przystanku dwie opowieści

Stałam na przys­tanku w mieście K. Auto­busy przy­jeżdżały i od­jeżdżały. Ludzie wsiada­li i wy­siada­li. Ludzka cyr­ku­lac­ja. Pat­rzyłam na ludzi. Każdy wy­pat­ry­wał swe­go auto­busu. Ja również. Pod­jechał auto­bus do miej­sco­wości S. Pew­na kobieta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 23 stycznia 2016, 19:00

Mróz

Szedł mały piesek wsią niez­naną. Wąchał ziemię, po której szedł. Nieraz par­sknął. Było mroźnie na dworze. Stąd pies uciekał, przed zim­nem uciekał. Łap­ki małe i zziębnięte. - Gdzie tu się scho­wać - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 23:45

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.