Lola Lola, teksty z września 2016 roku

4 teksty z września 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Ich czworo

Ich czwo­ro (Dialog na­pisa­ny na zajęcia z dramy)

Młodzian: Mo­ja dro­ga, wyj­dziesz za mnie?
Star­sza córka: Wyjdę, ale z te­go ogrodu...
Młodzian: Ale jak?
Star­sza córka: To, co słyszałeś!
Młodzian: Jes­teś piękna jak kwiat róży.
Star­sza córka: Ty [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 września 2016, 21:05

Pan od mleka i kotek

Co dwa dni przy­wozi nam mle­ko pe­wien pan. Świeże mle­ko jest prze­pyszne prze­cież. Pan ten ma no­wy ro­wer i odtąd jeszcze bar­dziej po­lubił roz­wożenie mle­ka. Zaw­sze koło ósmej godzi­ny ra­no pu­ka nam [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 września 2016, 23:40

Dłonie (Do matki)

Wciąż te dłonie, spra­cowa­ne, zmęczo­ne, drżące, zim­ne, za­ciśnięte - dłonie. Oto mat­ka, która ha­ruje, a biedę i tak zaw­sze ma. Czy to przy se­lerze, czy to przy piet­ruszce, zaw­sze te spra­cowa­ne dłonie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 6 września 2016, 21:05

Kawa

Je­zu! Nie wyt­rzy­mam, puszczę! Puszczę! Nie dam ra­dy. Trzy­mam cię, syn­ku. Trzy­mam - krzyczy ko­bieta, która trzy­ma się ba­lus­tra­dy bal­ko­nu. Z do­mu wy­doby­wają się płomienie i dym. Ko­bieta zwi­sa z zewnętrznej strony [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 września 2016, 15:59

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom