Lola Lola, strona 18

172 teksty – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Azor

- Aaaaaazor ! Aaaaaazor !
- Cze­go się, Mag­da, wydzierasz?! - krzyczy mat­ka roz­wie­szająca pra­nie na podwórku do kil­ku­let­niej córeczki, która drażni psa- sta­rego, poczci­wego kun­dla o imieniu Azor, wyglądem przy­pomi­nające­go psa rasy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 października 2011, 17:15

Ach!

Ma­luję paz­nokcie u rąk. Dziś idę na roz­mowę w spra­wie pra­cy. De­ner­wuję się, jak to w ta­kich sy­tuac­jach bywa.
Już na miej­scu uśmie­chnięta sek­re­tar­ka wręcza mi an­kietę, którą muszę wy­pełnić. W po­koju, do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 października 2011, 18:09

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.