Lola Lola, teksty z grudnia 2014 roku

1 tekst z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Ciepło i miłość

Pew­na ko­bieta dos­tała swą pier­wszą wypłatę w no­wej pra­cy. Pos­ta­nowiła zro­bić za­kupy. Zro­biła je dla swych dzieci. Ku­piła coś na obiad. Po­nad­to pos­ta­nowiła zro­bić dzieciom nies­podziankę – ku­piła im tab­liczkę cze­kola­dy. Wiedziała, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 16 grudnia 2014, 20:57

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom