Lola Lola, teksty z grudnia 2014 roku

1 tekst z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Ciepło i miłość

Pew­na ko­bieta dos­tała swą pier­wszą wypłatę w no­wej pra­cy. Pos­ta­nowiła zro­bić za­kupy. Zro­biła je dla swych dzieci. Ku­piła coś na obiad. Po­nad­to pos­ta­nowiła zro­bić dzieciom nies­podziankę – ku­piła im tab­liczkę cze­kola­dy. Wiedziała, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 16 grudnia 2014, 20:57

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.