Lola Lola, teksty z marca 2014 roku

1 tekst z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Łysa!

(Tricho­til­lo­mania – niemożność pow­strzy­mania się od wy­rywa­nia włosów. Czyn­ność wy­rywa­nia włosów pop­rzedza­na wzras­tającym na­pięciem, a po jej za­kończe­niu następu­je uczu­cie ul­gi lub zadowolenia)

- Pop­roszę ja­kiś pre­parat na po­rost włosów... W ap­te­ce. Jakaś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 marca 2014, 16:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom