Lola Lola, teksty z sierpnia 2015 roku

3 teksty z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Kanał

Dwa światy. Ten przed­wo­jen­ny i wo­jen­ny. Jakże różne ob­licza mias­ta. Świat szczęśli­wy i świat skrzyw­dzo­ny. Świat ra­dością płonący i świat płomieniem płonący. Bo przed wojną nikt nie wie­dział, że życie do kanału [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 sierpnia 2015, 15:41

Dokąd zmierzasz człowieku?

Byłam u le­karza w mieście K. Było bar­dzo gorąco. Z przychod­ni wyszłam pod­niesiona na duchu. Do przys­tanku miałam ka­wałek. Chod­ni­kiem ciągnął tłum ludzi wi­docznie zmęczo­nych upałem. Idący i jadący ro­werem. Moją uwagę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 17 sierpnia 2015, 18:37

Fala morska

Mąż kłóci się z żoną. Ale o co? Bo mieli spędzić wa­kac­je w Las Pal­mas de Gran Ca­naria. Pla­ny się jed­nak zmieniły. Ze względów fi­nan­so­wych, nie mogą wy­ruszyć w tę podróż. Firma [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 2 sierpnia 2015, 16:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.