Lola Lola, teksty z sierpnia 2015 roku

3 teksty z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Kanał

Dwa światy. Ten przed­wo­jen­ny i wo­jen­ny. Jakże różne ob­licza mias­ta. Świat szczęśli­wy i świat skrzyw­dzo­ny. Świat ra­dością płonący i świat płomieniem płonący. Bo przed wojną nikt nie wie­dział, że życie do kanału [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 sierpnia 2015, 15:41

Dokąd zmierzasz człowieku?

Byłam u le­karza w mieście K. Było bar­dzo gorąco. Z przychod­ni wyszłam pod­niesiona na duchu. Do przys­tanku miałam ka­wałek. Chod­ni­kiem ciągnął tłum ludzi wi­docznie zmęczo­nych upałem. Idący i jadący ro­werem. Moją uwagę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 17 sierpnia 2015, 18:37

Fala morska

Mąż kłóci się z żoną. Ale o co? Bo mieli spędzić wa­kac­je w Las Pal­mas de Gran Ca­naria. Pla­ny się jed­nak zmieniły. Ze względów fi­nan­so­wych, nie mogą wy­ruszyć w tę podróż. Firma [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 2 sierpnia 2015, 16:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom